1/17/2015

Έννοιες


ΛΑΞΙΣΜΟΣ: υπερβολή για συμφιλίωση & συνδιαλλαγήΕΘΝΟΣ = ΕΘΩ =  ΚΟΙΝΑ ΕΘΙΜΑΑΝΙΜΙΣΜΟΣ (ΨΥΧΟΚΡΑΤΙΑ): η αρχέγονη 'θρησκεία' στηριζόμενη στην ύπαρξη πνευματικών υπάρξεων ως δυνάμεις της φύσης.