5/01/2014

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2014


ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕ!
ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΝΕΡΓΟΙ!
ΔΕΝ ΓΙΟΡΤΑΖΕΤΕ ΑΕΡΓΟΙ ΚΟΠΡΙΤΕΣ!